Tuesday, February 3, 2009

DATABASE YAHUDI MUSLIM

Menurut World Christian Database {http://www.worldchristiandatabase.org) kira-kira 1% ethnik Yahudi Israel memeluk agama Islam.

Antara Yahudi Muslim yang terkenal:
Abdul Haqq Al Islami - bekas rabbi di Maghribi.
Abdullah Ibn Saba - pengasas ajaran Syiah.
Abdullah Ibn Sailam - sahabat Nabi Muhammad s.a.w., bekas Rabbi kota Yathrib
Abdullah Schleifer, Prof. - wartawan Amerika.
Ali bin Sahl - pakar perubatan zaman Abbasiyah, guru kepada Al Razi
Ghiyatuddin - datuk bandar kesultanan Ilkhan di Parsi.
Ibn Kammuna - filasuf Islam.
Ibn Killis - pengasas Universiti Al Azhar
Jemima Goldsmith - anak hartawan UK.
Ka'ab Al Ahbar - bekas rabbi Yaman.
Layla Murad - penyanyi Mesir.
Maryam Jameelah - penulis Amerika
Mohammed Yusuf - pendakwah Islam di UK dan Bosnia.
Moustapha Mould, Dr. - pendakwah Islam di Amerika Syarikat.
Muhammad Asad Weiss - wartawan Austria, penterjemah al Quran.
Michael Wolfe - pengkaji Islam di Amerika Syarikat
Moisha Krivitsky - bekas rabbi di Rusia.
Mustafa Ali - pengamal Sufi di Amerika Syarikat.
Safiyyah Binti Hayyi - Isteri Nabi Muhammad s.a.w..
Rashid Al Din - sejarawan dan doktor dalam Kerajaan Parsi.
Shabettai Zevi - Messiah palsu pada zaman Uthmaniyah
Suleyman Ahmad - wartawan Amerika
Wahb bin Munabbih - perawi Hadith.

0 comments:

Popular Posts